Energieverbruik als "energiespeculant"

 Al tijden is de Geldsnor bekend en berucht om de energie-analyses. Helaas zijn de historische posts daarover grotendeels verloren. Maar niet getreurd: het nerdschap is niet minder geworden. En dus blijf ik je er toch mee vervelen! 

Want, het eerste halfjaar zit erop. Inmiddels ben ik al sinds oktober 2022 overgestapt op een dynamisch contract. Ik betaal, en krijg betaald voor levering, wat de markt er op dat moment (althans, day-ahead) voor over heeft.

Maar er is verder ook veel gewijzigd: we zijn meer gaan rijden (en dus laden) en zijn volledig van het gas af. Dat is pas sinds februari van dit jaar het geval. In januari hebben we dus nog wat gas verstookt (53m3) voor verwarming en met name douchen.

Onderstaande cijfers zijn de absolute cijfers van verbruik. Hierin is de productie van de zonnepanelen niet meegenomen. 


Het is duidelijk te zien dat het gasverbruik fors afgenomen is en nu uiteraard gereduceerd is tot nul. Dit houdt vrijwel gelijke tred met de groei van elektriciteit. Dat is wel een leuke statistiek, maar vertelt maar een deel van het verhaal. 

Want de grootste verbruiker in huis betreft de mobiliteit. Een PHEV en een EV. En ook daar kan ik voor corrigeren uiteraard. De daling van het verbruik wordt nu stukken kleiner. Ons energieverbruik voor het huishouden is met slechts 2.5% gedaald in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar!

Dat strookt niet met mijn gevoel. De warmtepomp is veel efficiënter dan stoken op gas. De verklaring is ook niet te vinden in het weer; 2024 was weliswaar een nat jaar tot op heden. Maar telde ook het minste aantal zgn. "graaddagen" sinds 2020 (eerder woonden wij er niet): slechts 1207 tegen 1361,5 gemiddeld over de andere jaren. 12% minder dus...Al scoorde januari daarentegen weer iets slechter dan de andere jaren - en dat was juist de maand waarin we nog wel iets aan gas verbruikten.

Feitelijk is ons energieverbruik relatief dus juist gestegen. Waar zit de verklaring dán, als het niet in het weer is? 
Daar is maar 1 goede verklaring voor: gedrag! We hebben dit eerste halfjaar vaker de (elektrische) vloerverwarming in de badkamer aangezet. In 2022 en 2023 waren we hier vrij voorzichtig mee. Dit jaar hebben we die voorzichtigheid laten varen. Dit vergrootte het comfort en verlaagde de luchtvochtigheid in de badkamer.

Ook is er een Playstation 5 in gebruik genomen in december. Niet dat we zoveel gamen, dat valt best mee. Maar een PS5 (of iedere andere console) vreet echt stroom. Toch is dit slechts een heel klein deel van de verklaring.

We gaan kijken of het verbruik de komende maanden weer normaliseert. 

Kleine toevoeging: 

Ik ben niet ingegaan op de kosten hierboven. Dat is natuurlijk wel degelijk interessant als "energiespeculant". Immers, ik heb een dynamisch contract en dat is gunstig voor mij omdat ik heel veel kan schuiven met mijn verbruik. 

Onderstaand een grafiekje van de totale energiekosten per maand vanaf het moment dat wij een dynamisch contract hebben. In de overstap (in najaar of winter) betaal je een dubbel voorschot. Vandaar de piek. De enorme teruggave in oktober vorig jaar is het gevolg van de jaarafrekening. Feitelijk de saldering van energiebelasting. In deze 22 maanden hebben wij een gemiddelde gerealiseerd van 106 EUR. Dit is inclusief alles. 

Met deze 106 EUR (per maand) hebben wij ons huis verwarmd, gedouched, verder huishoudelijk verbruik én een PHEV +EV geladen (12614 kwh sindsdien, gemiddeld 601kwh per maand, op een totaal van 26.529 kwh in deze periode en 439m3 gas). 15.584kwh hebben we zelf geproduceerd in deze tijd, 21.144 afgenomen van het net en 10.199kwh geleverd aan het net.

Daarmee hebben we 34.5% van de geproduceerde elektriciteit direct zelf verbruikt. 
Dit jaar is het eigen verbruik véél hoger. We hebben slechts 2503kwh teruggeleverd van de 4520 die we geproduceerd hebben: 2000 kwh of 44.6 procent is dus direct verbruikt. 

Dit is enerzijds het gevolg van het produceren van warm water als de zon schijnt (warmtepomp), anderzijds omdat de productie veel lager is dan vorig jaar.  Als dit jaar dezelfde hoeveelheid productie was geweest, dan zou ik verhoudingsgewijs minder zelf hebben verbruikt (37.3%). 

Normaliter wordt er met name in de zomer veel teruggeleverd door de afwezigheid van vraag als de zon schijnt. Dit proberen we op te krikken met het verwarmen van tapwater (waardoor dat in de avond niet hoeft).


Reacties

Populaire posts van deze blog

Quiz: route naar rijkdom

Geldsnor heeft het helemaal verkeerd aangepakt

Geldsnor en zijn nieuwe baan